India's Leading BFSI Companies 2016

India's Leading BFSI Companies 2016

 

 
   
Editor : Pawan Bindal
   
Sub-Editor : Naina Acharya, Rohit Singh, Yogesh Jambhale, Mihir Shah
   
Editorial Team : Swatti Mathur, Aakanksha Sawant, Christopher Dsouza, Rohit Pawar, Amol Lad
   
Sales Head : Jayesh Bahadur
   
Sales Team : Suhail Aboli, Asha Nair, Tanya Bedi, Apoorwa Tyagi, Nittin Maheshwari, Sunena Jain, Sapna Mishra, Nehal Khosla, Aloka Chatterjea, Sindhu Ravi, Ajith Alex George, Girish Menon, Sandeep Parakkal
   
Operations Team : Nadeem Kazi, Prem Kumar, Ankur Singh, Sumit Sakhrani, Rajesh Gupta, Parth Desai, Parmeshwar More
   
Design Team : Mohan Chilvery, Tushar Awate, Aditya Salvi, Sonal Gangnaik, Shilpa Chandolikar
   
IT Team : Ashish Mane, Madhura Thakurdesai