Untitled Document
        

Dun & Bradstreet - Oriental Bank of Commerce SME Cluster Series 2014 : Chennai

 

 
   
Director : Pawan Bindal
   
Research and Analysis :

Seema Nair, Arif Tolnur, Sudhir Rewale, Rohit Pawar

   
Sales Head : Jayesh Bahadur
   
Sales Team : Nittin Maheshwari, Apoorba Kumar Patranabish, Anandita Pongurlekar, Vini Batheja,
Kartik Rao, Vaibhav Dhote, Sunena Jain, Neetu Dhamija, Rupit Kar, Romita Dey Talukdar,
Avishek Tiwari, Mayank Bhanu, Shubhra Upadhyay, Anubha Garg, Sujata Bhakat,
Tanya Bedi, Nitin Chaudhary, Praveen Malladi, Rakesh Goyal, Vishwa Desai,
Aisha Rashyani, Ankur Singh, Yashaswini Chandrashekar
   
Operations Team : Nadeem Kazi, Kunal Panchamiya, Sumit Sakhrani, Rajesh Gupta, Shankar Iyer,
Parmeshwar More
   
Design Team : Mohan Chilvery
   
IT Team : Sushma Raj Borhade , Madhura Torsekar