Untitled Document
        

Dun & Bradstreet - Oriental Bank of Commerce SME Cluster Series 2014 : Pune

 

 
   
Editor : Pawan Bindal
   
Research and Analysis :

Yogesh Jambhale, Rohit Singh, Swatti Mathur, Nikhil Puri, Rohit Pawar, Prashant Mirgule

   
Sales Head : Jayesh Bahadur
   
Sales Team : Nittin Maheshwari, Apoorba Kumar Patranabish, Anandita Pongurlekar, Kalyan Basu,
Vini Batheja, Kartik Rao, Vaibhav Dhote, Sunena Jain, Neetu Dhamija, Rupit Kar,
Romita Dey Talukdar, Avishek Tiwari, Mayank Bhanu, Shubhra Upadhyay, Anubha Garg,
Sujata Bhakat, Tanya Bedi, Nitin Chaudhary, Praveen Malladi, Rakesh Goyal, Vishwa Desai,
Aisha Rashyani, Yashaswini Chandrashekar, Adrian Murze
   
Operations Team : Nadeem Kazi, Ankur Singh, Sumit Sakhrani, Rajesh Gupta, Shankar Iyer, Parmeshwar More
   
Design Team : Mohan Chilvery, Sonal Gangnaik
   
IT Team : Sushma Raj Borhade , Madhura Torsekar