India's Top 500 Companies 2016

India's Top 500 Companies 2016

 
 

 
   
Editor : Pawan Bindal
   
Sub-Editor : Naina Acharya
   
Editorial Team : Yogesh Jambhale, Mihir Shah, Omesh Kandalkar, Aakanksha Sawant, Christopher D?Souza, Yash Kavi, Rohit Singh, Agnel Peter, Nishita Lali, Rohit Pawar, Amol Lad
   
Sales Head : Jayesh Bahadur
   
Sales Team : Suhail Aboli, Ajith Alex George, Sunena Jain, Nishant Gulliya, Tanya Bedi, Girish Menon, Keerthi Madhu, Apoorwa Tyagi, Asha Nair, Aloka Chatterjea, Nehal Khosla
   
Operations Team : Nadeem Kazi, Prem Kumar, Ankur Singh, Parth Desai, Sumit Sakhrani, Rajesh Gupta, Parmeshwar More
   
Design Team : Mohan Chilvery, Aditya Salvi, Tushar Awate, Sonal Gangnaik, Shilpa Chandolikar
   
IT Team : Ashish Mane, Madhura Thakurdesai